Taką kwotę pieniędzy odzyskaliśmy
dla swoich klientów w ciągu kilku ostatnich miesięcy.
Chętnie pomożemy także Twojej firmie.

14

MLN ZŁOTYCH

Słowem wstępu

Czym są tzw. "opłaty półkowe"? W jaki sposób duże sieci handlowe "ukrywają" nielegalne opłaty w umowach z producentami? Ale przede wszystkim – jak możemy pomóc w tej nieczystej grze i w walce o odzyskanie własnych pieniędzy?

Jeśli chcą Państwo poznać odpowiedzi na powyższe pytania, zachęcamy do zapoznania się z poniższą prezentacją.

Czym są opłaty półkowe?

OPŁATY PÓŁKOWE

Potoczna i zbiorcza nazwa dla wszelkich nielegalnych opłat pobieranych od dostawców przez sklepy wielkopowierzchniowe za przyjęcie towaru do sprzedaży. Wyjątkiem jest marża handlowa.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że m.in. czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.

Jak rozpoznać ukrytą opłatę półkową?

Opłaty „półkowe” pobierane są przez przedsiębiorców prowadzących sklepy wielkopowierzchniowe pod różnymi tytułami m.in.:
 • opłaty za usługi marketingowe,

 • opłaty za usługi reklamowe i promocyjne,

 • opłaty za konsultacje handlowe,

 • opłaty logistyczne i transportowe,

 • opłaty za intensyfikację współpracy handlowej,

 • bonus warunkowy,

 • bonus bezwarunkowy,

 • rabat potransakcyjny z tytułu optymalizacji zamówień i dostaw,

 • rabat potransakcyjny z tytułu marketingu,

 • bonus asortymentowy.

Jak rozpoznać ukrytą opłatę półkową?

Inne stosowane tytuły:
 • koszty karty lojalnościowej,

 • upust promocyjny,

 • opłaty z tytułu otwarcia nowego super- lub hipermarketu,

 • opłata wyprzedażowa,

 • opłaty za umieszczenie logo w wyznaczonych miejscach marketu,

 • opłaty za wprowadzenie nowego produktu,

 • opłaty za szczególne oznaczenie towaru,

 • opłata z tytułu obsługi merchandisingowej,

 • dostęp do systemu,

 • i wiele innych podobnych.

Prawo po stronie dostawców

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Za naruszenie zakazu nieuczciwej konkurencji ustawa przewiduje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy handlowego względem dostawcy, dostarczając uprawnionym różnorodne narzędzia prawne.

EGZEKWOWANIE

Dostawca będący ofiarą czynu nieuczciwej konkurencji może m.in. dochodzić przed sądem od przedsiębiorcy handlowego:

 • zaniechania niedozwolonych działań,

 • usunięcia skutków niedozwolonych działań,

 • naprawienia wyrządzonej szkody,

 • zwrotu bezpodstawnie pobranych korzyści.

Jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją?

NIE W POJEDYNKĘ

Prawo wprawdzie stoi po stronie dostawców, ale dochodzenie roszczeń przed sądem to długi i żmudny proces, w którym wygrywa silniejszy. Dlatego niejednokrotnie pomimo oczywistych racji dostawców, występując samodzielnie przed sądem, przegrywają z właścicielami super- i hipermarketów, reprezentowanymi przez duże kancelarie prawnicze.

Z NASZYM WSPARCIEM

Nasza Kancelaria wychodzi naprzeciw problemom małych i średnich przedsiębiorców, zajmujących się dostawami towaru do wielkich sieci handlowych i wykorzystując swoje bogate doświadczenie w tej dziedzinie, wygrywa dla nich procesy z dużymi jednostkami handlowymi o zwrot opłat półkowych oraz odszkodowanie.

Oferta Duraj Reck i Partnerzy

Oferujemy Państwu świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu bezprawnie pobieranych opłat zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oraz Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Zaufali nam

W świat prawnych paragrafów z powodzeniem wprowadziliśmy już poniższe marki: